SATURDAY
Schedule

08:30      Gates open
 

09.00      First game Women’s Open Rugby             Rugby Pitch 1 

10.00       First Game Men’s Vets 10s                       Rugby Pitch 1

               First game Social Netball                      Netball Courts

11.00       First Game Saturday Hockey                    Astro

12.00      First game Dodgeball                               Dodgeball Arena

              First game Men’s Elite Rugby                   Rugby Pitch 1

13.00      Final game Vet’s                                        Rugby Pitch 1

13.20      Final game Women’s Open Rugby               Rugby Pitch 2

 

14.50      Dodgeball final                                         Dodgeball Arena

 

15.30      Social Netball final                                  Netball Courts

17.30      Saturday Hockey final                               Astro

 

20.30     Gates close